Affaldscontainere Affaldshåndtering Skraldesug Referencer Brochurer Kontakt
sisatech

Delvist nedgravet affaldscontainer - Type GTE

Vores delvist nedgravede affaldscontainer type GTE er en særdeles stærk og robust affaldsbeholder i beton og stål.

 

Betonbeholder

Opsamlingsbeholder

GTE-betonbeholder

 

Helstøbt betonbeholder: 100% vandtæt.

 

Sidetykkelse: 80 mm. Bund: 100 mm.

 

Modstandsdygtig overfor hærværk og brand.

 

Egenvægt sikrer mod opdrift

 

Ingen vedligeholdelse og lang levetid.

GTE-opsamlingsbeholder

 

Opsamlingsbeholderen er fremstillet i galvaniseret stålplade der er boltet sammen.

 

Stærk og stabil konstruktion.

 

Udvendig tømningsmekanisme.

 

Beholderen kan beklædesindvendigt med gummi for ekstra støjdæmpning.

 

Bundklapper med opsamlingssump til pergolatvand.

 

Låg

GTE-låg GTE-låg2

Låget er fremstillet i 6 mm. stålplade, varmgalvaniseret og lakeret i RAL - farve efter ønske.

 

Fastmonteret på opsamlingsbeholderen således affaldet opbevares i et lukket system.
Derved reduceres problemer med lugt og insekter væsentligt.

 

Tåler børns leg og anden hårdhændet behandling.

 

Integreret krogsystem for tømning.

 

ALT UDFØRT I IKKE-BRÆNDBARE MATERIALER!

 

Indkastlåg

GTE-indkastlåg

Der kan monteres forskellige indkast alt efter affaldsfraktion og ønske - som vist på billedet til venstre:.

 

1. Restaffald

 

2. Papir

 

3. Glas

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Tromleindkast på 80 eller 110 liter.

Overholder DIN 13071.

GTE-tromleindkast

GTE-tromleindkast1
GTE-tromleindkast2

 

Beklædninger til betonbeholdere

GTE-søsten

GTE-træ

GTE-plast

GTE-stål

 

Krogsystemer

GTE-krogsystem2

GTE-krogsystem

Tømningsanordning er monteret udvendigt på opsamlings-beholderen. Der er således ingen kæder eller lign. indvendigt i beholderen hvor affald kan sætte sig fast.

 

(2-krogssystem er det mest anvendte i Danmark)

 

Teknisk info

GTE-teknisk info

GTE-teknisk info 2

Indhold Ø Højde Vægt
3,0 m3 1950 mm 2200 mm 4000 kg
4,0 m3 1950 mm 2775 mm 4300 kg
5,0 m3 1950 mm 3350 mm 4600 kg

Med vores delvist nedgravede affaldsbeholdere type GTE sikrer vi Dem et unikt bruger- og arbejdsmiljøvenligt affaldssystem.

 

Affaldssystemet er velegnet til indsamling af alle fraktioner såsom restaffald, dagrenovation, bioaffald, papir & pap, glas & flasker.